Home

 Във връзка с предстоящо извършване на СМР по „Интегриран воден проект за Стара Загора“ – превключване на новоизградени водопроводни отклонения към улична водопроводна мрежа, водоподаването в кв. АПК ще бъде прекъснато от 09.00 часа до 16.00 часа за следните дни:

23.07.2014 – сряда

24.07.2014 – четвъртък

25.07.2014 – петък

 

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от денонощния Дежурен на

експлоатационен район „Стара Загора” на телефон 042/601 639 и 042/601 648.

 

„В и К” ЕООД Стара Загора се извинява за причиненото неудобство и препоръчва на всички свои абонати да се съобразяват с въведените ограничения и не правят излишни презапасявания с питейна вода.
ВиК отвори нови касови салони

в град Стара Загора

 

ул. “Ген. Гурко” 58

в клон на ЦКБ –

/под Верея/

Раб. време:

от понеделник до петък

от 8:30 до 13:00 ч. и

от 14:00 до 17:00 ч.

в град Казанлък

 

ул. “23-ти ПШП” 3

в клон на ЦКБ -

/до Централна поща/

Раб. време:

от понеделник до петък

от 8:30 до 12:00 ч. и

от 12:45 до 17:15 ч.

в град Раднево

 

ул. “Г.Димитров” 10А

/централна част-тунела/

 

Раб. време:

от понеделник до петък

от 8:30 до 12:00 ч. и

от 12:45 до 17:15 ч.

 

 
Интегрирана система за управление

ISO_OHSAS

 
Във връзка с разработването и внедряването на Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, ръководството на Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора, заявява личния си ангажимент и отговорност по осигуряване на необходимите ресурси, за изпълнение на начертаната политика и постигане на поставените цели с декларация, която можете да видите тук .

 

 
Финансов доклад 31.05.2014