Home

Welcome to Regional Water Company web page

 

Regional Water Company Stara Zagora provides water supply, discharge and treatment of waste water of cities in district Stara Zagora and Topolovgrad region.

 

There are 204 settlements with water supply in the region of the Company, with 370 962 inhabitants /99.65% of population/.

Кампания - Безлихвено плащане 2014

Уважаеми клиенти,

 

ВиК ЕООД Стара Загора, обявява кампания

безлихвено плащане на задълженията

към Дружеството през месец ОКТОМВРИ 2014

 

Ако платите цялото си задължение до 31.10.2014 г. дължимите лихви за забавено плащане ще ви бъдат приспаднати от сметката.

 

Вижте информация за адресите на всички касови салони на Дружеството

 
Интегрирана система за управление

ISO_OHSAS

 

От месец Юли 2014 г. във  Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора има разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството, на околната среда и на здравето и безопасността при работа в областта на доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води; проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на водоснабдителни и канализационни мрежи; строително-монтажни и строително-ремонтни дейности. След успешно преминат одит Дружеството получи сертификати ISO 9001:2000 ; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Ръководството поема ангажимента и отговорността по осигуряване на необходимите ресурси, за изпълнение на начертаната политика, постигане на поставените цели и спазване на всички изисквания при работа съгласно въведените стандарти. Декларацията на ръководството може да видите тук.

 

 
CLIENT'S CENTER

Regional Water Company opened NEW Client's Center, located at 56 Hristo Botev str. (to street bumps near to the sixth elementary school  "St. Nicholas". Here you could pay your bill, change the ownership (account) and all other services provided by the Company.

 

You could also have any advises and consultations concerning our activities.

 

tel:     +359 42 251728

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Welcome!